Základní organizace Odborového svazu dopravy, A.I.D.T
Základní organizace Odborového svazu dopravy A.I.D.T